500ae - Cần là có anh em
500ae Corp

Doanh nghiệp cần làm gì với 4.0

1. Tác động 4.0:
Nhiều lý luận đều nhận định rằng CMCN 4.0 sẽ tạo ra một nền kinh tế, trong dó các tiến trình sản xuất được số hóa và tích hợp; các thiết bị, máy móc và hệ thống được vận hành, quản lý một cách tự động và tối ưu hóa; con người và máy móc cùng làm việc để tạo ra các cơ sở sản xuất thông minh một cách hiệu quả, linh hoạt và thích ứng với các thay đổi.
2. DN làm gì để chuẩn bị cho 4.0:
Singapore đã đưa ra chỉ số Smart Industry Readiness Index để giúp các DN Singapore cùng một cách hiểu (chứ ko để các ông thầy bói xem voi), đánh giá mình đang ở đâu và cần làm gì để chuẩn bị cho CMCN 4.0.
Nói nôm na, Singapore cho rằng có 3 KHỐI cốt lõi mà bất kỳ cơ sở sản xuất nào cũng sẽ phải thay đổi để đáp ứng CMCN 4.0, bao gồm: CÔNG NGHỆ, QUY TRÌNH và TỔ CHỨC. Dưới 3 khối có 8 trụ cột chính, là những yếu tố cơ bản mà các doanh nghiệp cần chuẩn bị.
+ Ví dụ Khối Công nghệ sẽ đi theo 3 trụ cột chính là: TỰ ĐỘNG, KẾT NỐI và TÍNH THÔNG MINH. Những công nghệ trong 4.0 như cloud computing, machine learning, AI, IoT,… sẽ khiến công nghệ đạt được 3 đặc tính này.
+ Với 4.0, các cải tiến về công nghệ sẽ được ứng dụng vào các quy trình của doanh nghiệp trong các khâu: Vận hành, sản xuất; Chuỗi cung ứng; Vòng đời sản phẩm. Việc giám sát vận hành, logistic, thiết kế sản phẩm sẽ được cải tiến tăng năng suất một cách ấn tượng.
+ Bộ mày Tổ Chức cần phải được thay đổi, trong đó có điểm chính là: Sự sẵn sàng của các nhân tài và Quản trị, tổ chức.
Singapore Smart Industry Readiness Index đưa ra các nấc thang để DN tự đánh giá mình đang ở đâu, cần cải tiến điều gì trong 3 Khối và 8 trụ cột trên.
Ví dụ: Trụ cột về Kết Nối trong Khối Công nghệ được đánh giá ở 6 trạng thái:
  • 0 – None (Chưa có gì)
  • 1 – Connected (Đã kết nối)
  • 2 – Interoperable (Có thể tương tác và trao đổi thông tin)
  • 3 – Interoperable and Secure (Có thể tương tác, trao đổi thông tin và an toàn)
  • 4 – Real-time (Tương tác, trao đổi thông tin theo thời gian thực)
  • 5 – Scalable (Mạng lưới có thể tích hợp và điều chỉnh để tăng quy mô)

Site Footer